•  098.5656.049
  •     Ms. Châu

Phiếu xuất kho 3 liên mẫu số 01-VT

Phiếu xuất kho 3 liên mẫu số 02VT. Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC. Cuốn 150 tờ, kích thước: 16cm x 20cm.

Mua hàng

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

Phiếu nhập kho 3L

$ 0 Liên hệ

Phiếu thu 2 liên

$ 0 Liên hệ

Giấy giới thiệu

$ 0 Liên hệ

Phiếu nhập kho 2L

$ 0 Liên hệ